Hệ thống giáo dục tại Hà Lan

du học Hà Lan

Đối với bậc học Đại học/ Cao học  tại Hà Lan, hệ thống các trường đào tạo bởi 3 phân loại trường:  Đại học Khoa học ứng dụng, Đại học nghiên cứu và Viện giáo dục quốc tế.

  1. Đại học khoa học ứng dụng

Các trường sẽ tập trung giáo dục hướng nghiệp cho sinh viên với những kiến thức chuyên sâu và kết hợp áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Hiện nay, tại Hà Lan có hơn 40 trường đại học Khoa học ứng dụng đem đến cho sinh viên những kiến thức và những giá trị tốt nhất.

Thời gian học cụ thể:

+ Cử nhân: 4 năm

+ Thạc sỹ: 2 năm

  1. Đại học nghiên cứu

Tại Hà Lan, có khoảng 14 trường đại học cung cấp các chương trình nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu vào cuộc sống. Các sinh viên sau tốt nghiệp đều có thể làm việc ở các lĩnh vực nghiên cứu.

Thời gian học cụ thể:

+ Cử nhân Khoa học (BSc): 3 năm.

+ Cử nhân nghệ thuật (BA): 3 năm.

+ Thạc sỹ (MA, MSc): 1-2 năm, tùy chuyên ngành.

+ Tiến sỹ: 4 năm.

  1. Viện giáo dục quốc tế

Học viện giáo dục quốc tế ở Hà Lan chủ yếu đào tạo thạc sỹ – tức là các chương trình nâng cao trên nhiều lĩnh vực, cũng có nhiều các khóa học ngắn hạn, đôi khi là chương trình Tiến sĩ.

Các học viện này không phải do chính phủ Hà Lan tài trợ toàn bộ. Đa số các học viện này là chi nhánh của các trường đại học nghiên cứu. Họ hợp tác với các giáo sư dày dạn kinh nghiệm làm việc trên khắp thế giới. Hiện có 6 học viện lớn ở Hà Lan.

Thời gian học của các chương trình:

Bằng Thạc sĩ Nghệ thuật (MA): 2 năm.

Bằng Thạc sĩ Khoa học (MSc): 2 năm.

Bằng Tiến sĩ (chỉ có ở 1 tổ chức): thời gian học lin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.